Nicolaus de Aquis

Bichelaer, van den

12. Aquis, Nicolaus de

Noten
1.GAH, RA 1180, fo.18r (1393) RA 1184, fo.121v (28 april en 19 mei 1405), RA 1185, fo.305v (1406/07), RA 1194, fo.287r (24 mrt.1424), RA 1196, fo.181r (18 dec.1426), RA 1199, fo.270r (17 dec.1428), RA 1201, fo.120v (1431), RA 1202, fo.22v (1431), fo.188v (19 dec.1431), RA 1210, fo.149v (28 jan.1440), RA 1254, fo.264r (11 apr.1485); GAH, GG 2464 (regest 758) (28 febr.1433), 2494 (regest 1303) (29 aug.1465), 3710 (regest 851) (9 apr.1439); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 65; AAB II, hs. Kievits, p.15; Schutjes, Geschiedenis, IV 232, 234-235. Door een verkeerde interpretatie van het hs. Kievits komt Schutjes via Coppens' Nieuwe beschrijving uit op twee kanunniken: een Colmus (lees Colinus van Aken in 1391 en een Nicolaus de Aquis in 1405; APB, St.Jan II, Obituarium, p.93, p.291; Bijlage II 26.7, 382.11, 382.17, 382.40; Tabel 3.2, nr.10; Een andere Henric van Aken was in 1412 bakker, zie: Bijlage II 238.7.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)