Henricus Appels

Oisterwijk - 1471

Bichelaer, van den

11. Appels, Henricus - de Oesterwijck

Noten
1.GAH, RA 1194, fo.171v (1423/24), RA 1215, fo.293r (1444/45), RA 1216, fo.292v (8 april 1446), fo.355v, fo.357r (1445/46), RA 1223, fo.133r (28 febr.1453), fo.199r (28 mrt.1453), RA 1228, fo.33v (1457/58); Van Rooij, Het oud-archief, II 288 nr.1058, 328 nr.1202, vgl. 97 nr.349, 99 nr.358, 165 nr.610, 183 nr.675, 189 nr.696, 272 nr.1002, III 7 (index); Reusens, Matricule, I 66 nr.9, 67 nr.67, 83 nr.3; Reusens, "Promotions", I 402 nr.12; Reusens, Actes, I 25 vv., 468; Van Hove, Actes, II 14; IJsewijn, "Henricus de Oesterwijck", 10-11, 20; Bijlage II 38.8 (stadsarts); Zie ook: RALI, St.Servaas, Kapelanenbroederschap 96 (19 okt. 1398: [dominus] Johannes Appel de Oesterwijc, presbiter getuige in een akte van heer Willem Spilmaker (nr.367) te Maastricht); Een Hessel Appels, zoon van wijlen Henrick, kocht in 1453 een weiland in Haaren, zie: Van Rooij, Het oud-archief 300 nr.1103.
2.Bijlage II 5.47, 5.51.3; GAH, RA 1229, fo.242v (1458), fo.299v (1458/59), RA 1235, fo.127r (1465), RA 1239, fo.127r (1465), RA 1239, fo.28r (1469), RA 1240, fo.78r (11 febr.1471), fo.282v (28 juni 1471), RA 1241, fo.79r, fo.86r, fo.208v, fo.235v, fo.346r (1471/72), RA 1243, fo.159v (8 aug.1474), fo.218r (1473/74), RA 1256, fo.203v (1486/87); GAH, Coll.Aanv. 8069; OLVB 52, schoolmeester: band 3, fo.184v (1460/61) t/m fo.272v (1465/66), zanger: band 3, fo.293r (1466/67) t/m band 4, fo.15v (1469/70), maaltijd en meester Hubrecht: band 3, fo.316r, fo.317r (1467/68); OLVB 89, fo.146v-148r. Meester Henrick Appels wordt door Nauwelaerts niet vermeld, zie: Nauwelaerts, Latijnse School, 125; Vgl.: Schutjes, Geschiedenis, IV 7.
3.De concepten door meester Henrick Appels als secretaris opgemaakt bevinden zich in RA 1240, fo.313-339. Op fo.215v staat: "Obiit magister Henricus Appels, qui fuit secretarius opidi de Busco, xx.ma januarii anno domini millesimo cccc.mo septuagesimo" (= 1471 n.s.); OLVB 49, fo.31v (obitus fratrum, 1470/71: M. Henricus Appels, notarius capituli et postea secretarius Buscoducensis); OLVB 52, band 4, fo.13r (1469/70), fo.34r (1470/71); Bijlage II 11.1, 11.2; Tabel 3.2, nr.39; Verwijzingen naar akten: RANB, SET 2, nr.V (huwelijkse voorwaarden d.d. 26 jan.1459 en bevestiging daarvan d.d. 17 nov.1461); OLVB 52, band 3, fo.291r, 294r (1466/67); Zie ook: SAADV, OA Esch 11 (15 dec.1470).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beŕedigde Broeders

63r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 43

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 333

n: vermelding in een voetnoot