Jean B. Anthony

Antwerpen 3 januari 1854 - Antwerpen 23 juni 1930 (76)

Leerling van L. Hendricx; werken in de Heike-kerk te Tilburg, in de Sint Jan te 's-Hertogenbosch
Naar Gothieken Kunstzin
Artikelen
2006

Ed Hoffman

De Kruiswegstaties van Jan Anthony : Twee jongetjes in de Sint-Jan
Bossche Bladen 1 (2006) 7-11
Literatuur en bronnenpublicaties

A.H.E.M. Jansen, A.J.C van Leeuwen en G.P.P. Vrins, 'Arbeyd sere voert tot eere' LXXX (1989) 59, 131, 136, 139

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 128, 300, 309, 310, 312, 344, 345, 346, 371

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 178

n: vermelding in een voetnoot