Johannes Andree

Bichelaer, van den

8. Andree, Johannes

Noten
1.Keussen, Die Matrikel, II 394 nr.153; Bijlage II 8.1, 27.14, 31.4, 184.2, 184.3; Meester Ghijsbrecht die Hollander (nr.184) noemt ook heer Peter Ghysen habituatus terwijl deze elders voorkomt als beneficiatus, zie: Bijlage II 182.15, 182.17, 184.2; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 169, 374, 382.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)