Johannes de Andel

? - 1468'69

Bichelaer, van den

7. Andel, Johannes de

Noten
1.Jacobs, Justitie, 259, vgl. 263-264; Bijlage II 5.65, 5.69, 5.100, 351.4, 351.10, 355.2, 382.17, 382.37, 401.4, 401.7; Glebbeek, "De kerkfabriek", 21, 191; Hens e.a., Mirakelen, 463 nr.264a; GAH, RA 1190, fo.401v-402r (1417/18), RA 1197, fo.269v (1425/26), RA 1198, fo.209v (1428), RA 1199, fo.295v (1428/29), RA 1204, fo.234v (1434), RA 1221, fo.15v (14 nov.1450), RA 1224, fo.62v (17 apr.1454), RA 1229, fo.252v (1459), RA 1230, fo.284r (1460), RA 1239, fo.419r (1469/70), RA 1247, fo.405v (1477/78), RA 1266, fo.134v (1498), RA 1269, fo.348r (1500).
2.Juten, Consilium, 93, 139, 249; Schutjes, Geschiedenis, IV 223, 237; Adriaenssen, "De erfgenamen", 59-50, 60; Bijsterveld, /DYHUHQG, I 174 nr.447, II 497 nr.669. De identificatie van Johannes van Andel met Johannes Engelberti door de laatste twee auteurs berust op een misverstand; Bijlage II 382.27. 382.33; APB, St.Jan II, Obituarium, p.478; ABH, Kap.St.Jan, Registrum Cantoriae, p.100; AAB II, hs. Kievits, p.5, p.25; Frenken, Peijnenburg, "De Bossche cantorie", 151-157; GŲller, Repertorium Germanicum, VI 260 nr.2520.
3.Bijlage II 7.1, 7.2, 10.2; OLVB 52, band 3, fo.269v (1465/66); ABH, GS Haaren 101 nr.117 (1 dec.1426).
4.GAH, RA 1208, p.335v (5 mei 1438), RA 1228, fo.86v (19 aug.1458), RA 1254, fo.264r-v (11 apr.1485); OLVB 52, band 4, fo.33r (1470/71); OLVB 49, fo.31r; APB, St.Jan II, Obituarium, p.105, p.405; AAB II, hs. Kievits, p.5, p.25.
5.GAH, RA 1208, fo.335v (5 mei 1438), RA 1228, fo.86v (19 aug.1458), RA 1229, fo.215r (1459), RA 1242, fo.185r (1472/73), RA 1245, fo.28r (10 febr.1476), 164r (7 febr.1476), 195r (1475/76), RA 1246, fo.198r (29 apr.1477), RA 1249, fo.156r (1479/80), RA 1254, fo.263v-267v (11 apr.1485), RA 1262, fo.84v (1492/93), fo.255r (7 aug.1493), RA 1264, fo.8r (1494), RA.1267, fo.434v (1499), RA 1268, fo.257v (1500), RA 1269, fo.9v (1500); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.21, p.24, p.26 (op de laatste pagina wordt als moeder van heer Jan, kanunnik, abusievelijk Heilwigis Hacken vermeld), vgl. p.28; Keussen, Die Matrikel, I 560 nr.21; GŲller e.a., Repertorium Germanicum, VII 141 nr.1246; Bijlage II 52.4, 60.26, 173.25; OLVB 49, fo.31r; Adriaenssen, "De erfgenamen", 60 noot 11.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren BeÍedigde Broeders

64r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 41

A.M. Frenken en J.W.M. Peijnenburg, 'De Bossche Cantorie' in: Van Blauwe Stoep tot Citadel (1988) 152, 154, 157

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 542

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot