Matthys Gysbertzn van de Ancker

1575-1580(?) - 1638-1639

Cp

Matthys Gysbertzn van de Ancker

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 396 en 447; sH, R 1585, f 281, 28 juli 1656.
2.SAH, N 2667, f 663, 2 november 1638.
3.sH, R 1530, f 51, 17 november 1618.
4.OSA 1924, f 329, 4 januari 1616.
5.sH, R 1853, f 197, 31 december 1601.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Literatuur en bronnenpublicaties

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) VI. 70, 242

n: vermelding in een voetnoot