Jordanus Ancelmi

? - 1479

Bichelaer, van den

10. Ancelmi, Jordanus - (Hannen de Oerschot)

Noten
1.GAH, RA 1200, fo.284v (24 jan.1430), fo.309r (25 aug.1430), RA 1201, fo. 307v (9 febr. 1431), RA 1203, fo.222v (11 aug.1433); RANB, KO 299 (regest 474); Bijlage II 21.5; Lijten, "Het middeleeuwse openbare notariaat", 60, 167-168; Lijten, "Het middeleeuwse notariaat", 118; Lijten, "Oirschotse zoen-accoorden", 12 (1982) 64, 66, 77, 79, 80, 82, 84, vlg. 112 (dader: Laureys Jans van Hannen), 121 (schepen 1494: Jorden Ansemssoen van Lievelt); Lijten, "Een parochie", 36; Schutjes, Geschiedenis, V 359; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 131; Bijsterveld, Laverend, II 610 nr.1919; Vgl.: RANB, KO 387 (obituarium), 25 nov..
2.Bijlage II 10.10, 10.11, 236.11; OLVB 52, band 3, fo.316r (1467/68); GAH, GG 600 (1471/72); GAH, IVR 409 (rekeningen van de Tafel van de H.Geest), 1476/77; GAH, RA 1235, fo.114v (12 juni 1466), RA 1252, fo.242r (14 febr.1483); Van Dijck, "Kluizenaressen", 10; Van Dijck, De Bossche optimaten, 90, 225.
3.Bijlage II 87.1; Tabel 3.2, nr.42; RANB, KO 387 (Obituarium), 27 aug..
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)