Hans Gijsbertsz van Amsterdam

Artikelen
1985

A.M. Koldeweij

Beknopt overzicht van goud- en zilversmeden uit 's-Hertogenbosch tot 1807, hun leerlingen en hun meestertekens
Zilver uit 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1985) 41
 
1997

G.C.M. van Dijck

De zilversmid Hans van Amsterdam
De Brabantse Leeuw 1 (1997) 6-9
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, 'Goud- en zilversmeden in en buiten de stad Den Bosch' in Zilver uit 's-Hertogenbosch (1985) 141

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 30, 130

A.M. Koldeweij, Zilver uit 's-Hertogenbosch (1985) 41

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 138; II. 194, 289, 290, 295; III. 6, 537, 539

n: vermelding in een voetnoot