afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 24 oktober 1964

Jacobus Franciscus Cornelis (Frans) van Amelsvoort

's-Hertogenbosch 9 december 1899 - 's-Hertogenbosch 25 augustus 1975 (75)

Archief
Biografie

Frans van Amelsvoort

Nederlands Muziek Instituut - Den Haag
Brabantse biografieën

Frans van Amelsvoort (1899-1975)

musicus

16
17
18
19
Bronnen
G. Brom, Het ene nodige, Amsterdam 1960
W. Paap, 'Frans van Amelsvoort', Mens en melodie 9, (1954), 352-354
W. Paap, 'In memoriam Frans van Amelsvoort', Mens en melodie 30, (1975), 312-314
H. Zomerdijk, Het Brabants Kamerkoor 1939-1989, 's-Hertogenbosch 1989
V. van Amelsvoort in 'Brabantse biografieën' 1 (1992) 16-19
Encyclopedie van Noord-Brabant

Frans van Amelsvoort

35
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 35
Functies

Frans van Amelsvoort

 • Logopedist, 1930-1972
 • Muziekleraar Rijkskweekschool Utrecht, 1934-1951
 • Dirigent Koninklijk 's-Hertogenbosch' Mannenkoor, 1940-1949
 • Hoofdbestuurslid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, 1946-1970
 • Muziekleraar Sint-Joris College en Sint-Catharina Lyceum, Eindhoven, 1946-1961
 • Lid Raad van de Kunst, 1956-1964
Onderscheiding(en)

Frans van Amelsvoort

 • Ereburger van de stad Zaltbommel
 • Beerensteyn Legpenning van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst
 • Culturele penning 's-Hertogenbosch (zilver), 10 januari 1941
 • Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques, 1958
 • Eervolle Prijs voor Schone Kunsten van de Provincie Noord-Brabant, 1959
 • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 1960
Oprichter en dirigent

Frans van Amelsvoort

Oprichter en dirigent

 • Bosch' Gemengd Koor, 1921-1932
 • Brabants Kamerkoor, 1939-1960
 • Schola Cantorum der Kathedrale van Sint Jan, 1941-1954
 • Schoolkoor Sint-Joris College en Sint-Catharina Lyceum Eindhoven, 1949-1960
 • 's-Hertogenbosch' Jongerenkoor, 1957-1960

Dirigent

 • Zaltbommel's Mannenkoor en Dameskoor Excelsior, 1924-1956
 • Koninklijk 's-Hertogenbosch' Mannenkoor, 1941-1949
 • Philips' Philharmonisch Koor, 1945-1947
Artikelen
1954

W. Paap

'Frans van Amelsvoort'
Mens en melodie 9 (1954) 352-354
 
1960

G. Brom

Het ene nodige
Amsterdam 1960
 
1975

W. Paap

'In memoriam Frans van Amelsvoort'
Mens en melodie 30 (1975) 312-314
 
1989

H. Zomerdijk

Het Brabants Kamerkoor 1939-1989
's-Hertogenbosch 1989
 
1992

V. van Amelsvoort

Frans van Amelsvoort (1899-1975) : musicus
Brabantse biografieën 1 (1992) 16-19
Publicaties
2002

René Bouman en Theo Hoogbergen

Thema vol variaties : Zeven eeuwen muziekleven in 's-Hertogenbosch
Waanders / Adr. Heinen (2002) 34-35, 47, 59-60, 62, 75, 84, 91
 
2006

Dirk Zwart (samenstelling)

Inventarislijst van het archief Frans van Amelsvoort (1899-1975)
Nederlands Muziek Instituut - Den Haag
Literatuur en bronnenpublicaties

V. van Amelsvoort, 'Frans van Amelsvoort (1899-1975)' in: Brabantse biografieën 1 (1992) 16-19

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 62

Th.G.A. Hoogbergen, Over Geestdrift en Bevlogenheid : 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991 LXXXVI (1991) 221

Henriette Straub e.a., Een bevlogen orkest uitgelicht : Het Brabants Orkest 1950-2000 (2000) 35

Jouke Vis, Voor een talrijk publiek (2003) 69, 70, 71, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 109, 110, 112, 154, 156, 157

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 36

n: vermelding in een voetnoot