afb. 18 maart 1874

Cornelis Norbertus van Amelsfoort

Tilburg 2 juni 1820 - Tilburg 18 maart 1874 (53)

Begon zijn loopbaan als kapelaan te Asten (18451851) en werd daarna naar s-Hertogenbosch overgeplaatst. Na alhier eerst kapelaan der Sint-Janskerk (18511865) te zijn geweest, volgde in 1865 zijn benoeming tot plebaan derzelve kerk. In 1866 werd hij kanunnik en in 1867 deken der stad.
Naar gegevens der Bisschoppelijk Archief te s-Hertogenbosch
Artikelen
1873

L.H.C. Schutjes

Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch IV
St. Michiels-Gestel (1873) 319
 
1911

P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek 1 (1911) 109-110
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
Afbeeldingen

18 maart 1874

18 maart 1874
   
Literatuur en bronnenpublicaties

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 447

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 326, 342, 344

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009)

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 319; V. 732

n: vermelding in een voetnoot