Johannes Amelrici

Bichelaer, van den

5. Amelrici, Johannes - de Buscoducis

Noten
1.GAH, RA 1221, fo.41v (20 jan.1451), RA 1227, fo.14r (26 okt.1456), RA 1240, fo.317r (11 okt.1470), RA 1268, fo.37r (4 mrt.1500); Bijlage II 5.1 t/m 5.107.
2.Keussen, Die Matrikel, I 365 nr.29; Bijlage II 5.2, 60.7.2 en 4, 60.21, 162.1 (met een rekening van heer Jan in dorso), 372.5, 372.6; GAH, RA 1228, 220v (2 juli 1458), RA 1231, fo.12r (10 okt.1460), RA 1252, fo. 347r (13 aug.1483), RA 1263, fo.201r (23 juni 1494), RA 1265, fo.373v (19 sept.1496), RA 1268, fo.67v-68r (20 aug.1500); ABH, Zwartzusters 1811 (18 aug.1462); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 72, II 267; OLVB 52, band 2, fo.160v (1442/43: "Item doen her Jan Amelryck syn yerste misse sanck ... "), band 3, fo.48v (1451/52), 118v (1456/57), 185v (1460/61), 294v (1466/67), 319r (1467/68), 342r (1468/69), band 4, fo.14v (1469/70), band 5bis, fo.34r (1495/96); GAH, GG 601 (1472/73), 603 (1474/75), 605 (1476/77), 608 (1479/80); GAH, IVR 408 (rekeningen van de Tafel van de H.Geest), 1473/74.
3.Bijlage II 5.22, 5.31, 5.38 (Hinthamerstraat), 5.43 en verder (Peperstraat); ABH, Zwartzusters 1811 (schepenakte d.d. 18 aug. 1462); GAH, RA 1268, fo.67v-68r (19 aug. 1500); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 423-424 (Peperstraat); Adriaenssen, "De erfgenamen", 49-52.
4.Bijlage II 5.1 t/m 5.107; Protocollen: AAB II, hs. Kievits, p.5; Tabel 3.2 nrs. 20, 21, 23, 24, 27, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 43, 44 en 50; Zegel: GAH, GG 3379a; Acta capituli: APB, St.Jan II, Obituarium, p.15 (2 dec. 1494); OLVB 52, band 3, fo.185v (1460/61); Overige verwijzingen naar akten: Bijlage II, 307.1; GAH, RA 1231, fo.118v, RA 1238, fo.224r, RA 1239, fo.154r, RA 1246, fo.65v, RA 1248, fo.208v, RA 1251, fo.310v; GAH, RVA 78 (regest 182); ABH, OPA Rosmalen; APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503 p.23, p.27, p.65, p.132, p.154, p.202, p.220, p.240; RANB, KDOG 1492; RANB, SET 2 (cijnsregister van 1540), nr.LXXX; Andere dan de in bijlage II vermelde akten bevinden zich nog in het archief van het klooster Maria-Refugie te Uden (4 nov. 1457) en in de Archives Nationales te Parijs S.5255 (Alphen) (mededelingen J.W.M. Peijnenburg en G. Croenen).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Zegel

Signet Johannes Amelrici de Buscoducis

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Johannes Amelrici

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 00954)
Literatuur en bronnenpublicaties

A.M. Frenken en J.W.M. Peijnenburg, 'De Bossche Cantorie' in: Van Blauwe Stoep tot Citadel (1988) 156

H.J.M. van Rooij, Het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch (1963) I. 2778, R. 1078, 1230, 1264, 1415, 1452

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot