Antonius van Alphen

Boxtel 16 mei 1748 - Schijndel 1 mei 1831 (82)

Encyclopedie van Noord-Brabant

Antonius van Alphen

bron: A.M. Frenken: Antonius van Alphen in Bossche Bijdragen XIX; dr. W. v.d. Hurk: Het verborgen leven van de abdij van Berne, 1977.

29
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 29
Mommers

Alphen, Antonius van

R.K.

318
319
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 318-319
Artikelen
1831

Antonius van Alphen

Antonius van Alphen, vicarius-generaal apostoliek van het bisdom 'sHertogenbosch aan zijne onderhoorige diocesanen
Langenhuysen ('sBosch 1831)
 
1834

Redactie

Necrologie van wijlen den hoogwaardigen heer Antonius van Alphen, Vicarius Generaal Apostolyk van het bisdom van 's Hertogenbosch
Gebroeders Langenhuysen ('sBosch 1834)
 
1911

P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
1917

Ferd. Franssen

I. Gevangenneming van Vic. Apost. A. v. Alphen
Bossche Bijdragen I (1917) 90-117
 
1920

Jan Witlox, pr.

De Opvolging van den Vicaris van Alphen
Bossche Bijdragen III (1920) 267-269, 270-281
 
1948

A.M. Frenken

Antonius van Alphen, 1748-1831
Bossche Bijdragen XIX (1948) 142-188
 
1948

A.M. Frenken

Antonius van Alphen, 1748-1831
Bossche Bijdragen XIX (1948) 142-188
 
1950

A.M. Frenken

Van Alphen en de rijksbezoldiging der geestelijkheid
Bossche Bijdragen XX (1950) 118-266
 
1951

A.M. Frenken

Van Alphen en de Kerkelijke Aangelegenheden tijdens de regering van Koning Lodewijk Napoleon
Bossche Bijdragen XXI (1951) 1-12
 
1951

A.M. Frenken

Van Alphen tijdens de Napoleontische troebelen
Bossche Bijdragen XXI (1951) 13-46
 
1952

A.M. Frenken

Van Alphen en de Kerkelijke Toestand te 's-Hertogenbosch
Bossche Bijdragen XXI (1952) 199-250
 
1953

A.M. Frenken

Van Alphen en de eerste Pogingen tot Herstel der Hiėrarchie
Bossche Bijdragen XXII (1953) 69-96
 
1953

A.R.M. Mommers

Alphen, Antonius van
Brabant van Generaliteitsland tot Gewest II (1953) 318-319
 
1955

A.M. Frenken

Van Alphen en het Bossche Seminarie
Bossche Bijdragen XXII (1955) 228-260
 
1956

A.M. Frenken

Van Alphen en de Religieuzen, bijzonder de Norbertijnen van Berne
Bossche Bijdragen XXIII (1956) 1-31
 
1957

A.M. Frenken

Van Alphen en de gevorderde Eden
Bossche Bijdragen XXIII (1957) 275-327
 
1959

A.M. Frenken

Van Alphen en de openbare gebeden voor de landvorst
Bossche Bijdragen XXIV (1959) 223-243
 
1959

A.M. Frenken

Van Alphen's Herderlijke brieven
Bossche Bijdragen XXIV (1959) 244-262
 
1977

dr. W. v.d. Hurk

Het verborgen leven van de abdij van Berne
s.n. (s.l. 1977)
 
2012

Ed Hupkens

Van Alphen richt seminaries op
Stadsblad woensdag 5 september 2012
 
Afbeeldingen
  • 1 mei 1831
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 60

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 230

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 4

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 338, 341, 346, 349, 351, 356, 357, 358, 415

Ferd. Franssen, 'De troebelen in het Bossche Vicariaat tijdens de overheersching van Napoleon I' in: Bossche Bijdragen (1917) I. 82-89; II. 171-213; (1918) I. 354-365, II. 12-40, 158-199; (1919) II. 338-357

G.P.J. Giezenaar, De strijd tussen kerk en staat (1938) 133n, 135, 136

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 21, 22

F.P.M. Jespers, "Het loflyk werk der Engelen" LXXVIII (1988) 117, 154n, 162-172, 187, 195, 198-199, 203-204, 209,260, 336, 359-360

A.M. Lauret, Per imperatief mandaat X (1967) 15

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 318-319

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 200, 203; 17-18 (2000-2001) 340

P. Noordeloos, 'De houding van den apostolischen vicaris A. van Alphenten opzichte van het in gebruik nemen der genaaste kerken' in: Bossche Bijdragen (1936) XIV. 206-244; (1937) XIV. 245-302

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 522, 545, 546

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) IV. 48

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 7, 9

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 158, 165, 173, 175-184, 186, 190, 203, 204, 225

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) II. 158

Tentoonstelling Bossche bischoppen 1559-1975 (1975) 8

G.M. van der Velden, De kosterij van Bokhoven 1369-1969 XXXVI (1976) 101, 106

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 243, 244, 249, 266

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 136n

n: vermelding in een voetnoot