Godefridus de Alendorp

? - 1450'51

Bichelaer, van den

4. Alendorp, Godefridus de

Noten
1.Bijlage II 4.1; Reusens, Matricule, I 58 nr.11; Behalve de bewaarde akte uit 1428 heeft meester Goyart in of kort vr dit jaar nog ten minste n akte opgemaakt in Den Bosch. In een concept uit het Bosch' protocol daterend van 30 dec. 1428 wordt verwezen naar het door hem vervaardigde testament van Lana, echtgenote van Gielis die Laet: GAH, RA 1199, fo.273v.
2.GAH, RA 1218, fo.371r (4 sept.1448), RA 1220, fo.107v (18 mei 1450); Coopmans, De rechtstoestand, 35-36; OLVB 52, band 3, fo.25r (1449/50); OLVB 49, fo.30v; Verwijzing naar een notarile akte van meester Goyart: Bijlage II 104.6; Vgl. Morren, "De Haagsche notarissen", 348 (Mr. Marcelis van Alendorp, notaris in Den Haag 1525-1531).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

58v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 40

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 161, 174, 294, 324, 325, 332n, 411

n: vermelding in een voetnoot