afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 6 december 1937

Christianus Johannes van Alem

Hedel 1 juli 1882 - 's-Hertogenbosch 26 maart 1966 (83)

Functies

Chr. van Alem

Functies / onderscheiding(en)

  • Voorzitter R.K. Volksuniversiteit
  • Culturele penning 's-Hertogenbosch, december 1938
  • Eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, 1957
Artikelen
1938

R.K. Volksuniversiteit 's-Hertogenbosch

De R.K. Volksuniversiteit, te 's-Hertogenbosch heeft haar 12-jarig bestaan herdacht met een intiem feestje voor de contribueerende leden. Op deze bijeenkomst heeft de voorzitter, de heer Chr. van Alem, hulde gebracht aan de mannen van het eerste uur, die hem met raad en daad hadden bijgestaan, toen het wichtje aan de kinderstuipen wilde gaan bezwijken. Namens het gemeentebestuur heeft wethouder L. Meuwese vervolgens de R.K. Volksuniversiteit in den persoon van de heer Van Alem gehuldigd voor het cultureele werk, dat tot stand is gebracht. Op sympathieke wijze den dank van het gemeentebestuur uitend, bood spreker als bewijs van hooge waardering voor het werk van de Volksuniversiteit den heer Van Alem den Jeroen Bosch-penning aan. Nadat de voorzitter een dankwoord had gesproken, voerden de heeren Kersten, Meuwese (van Credo Pugno) en frater M. Ignacio het woord. ...
De Maasbode donderdag 15 december 1938