Arnoldus de Aggere

? - 1438

Bichelaer, van den

1. Aggere, Arnoldus de

Noten
1.Jacobs vermeldt diverse Vanden Dijcks als schepen van Den Bosch voor de periode van 1268 tot 1398, echter geen met de voornaam Arnt, zie: Jacobs, Justitie, 245-261; Bijlage II 1.1 t/m 1.24, 44.5, 172.1, 308.7, 308.11, 382.12, 382.22, 382.23, 382.31; Mosmans, De St.Janskerk, 195; OLVB 49 (Obitus fratrum), fo.12v, fo.29v; OLVB 52 (rekeningen), band 1, fo.46r (1407/08), fo.58r, fo.58v (1409/10), fo.71r (1411/12), fo.77r (1412/13), fo.91r (1414/15), fo.98v, fo.99v (1416/17), fo.105v (1418/19); RANB, Coll. Mart. 13, nr.106 (met afbeelding wapen); Tabel 3.2, nrs.7 en 12; Zie ook: GAH, THG 691 (25 sept.1370); Verwijzingen naar notariėle akten: Bijlage II 101.1, 157.13, 272.30.
2.Reusens, Matricule, I 7 nr.18; Reusens, "Promotions", 1 (1864) 412 nr.8; GAH, RA 1208, fo.176v (1438: Mr. Aert Aertss vanden Dijck), RA 1211, fo.23v (30 dec.1440); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 92; OLVB 49, fo.6v, 31v; OLVB 52, band 2, fo.40r-v, fo.42r (1434/35), fo.201r (1445/46: "Item gegeven her Willem vanden Dijck vanden selven iii doedenbuecken in bastertscrift in mundo te scriven, na vervolgh der letteren vanden ABC ... "); Schutjes, Geschiedenis, IV 238; AAB II, B.8.b (hs. Kievits), p.19; RALU, St.Jean 19, fo.36v-38r (19 apr.1438); RAH, Heers, ch.14 (16 nov.1400); Heer Vranc Hoefslegher was verder pastoor van Lith (vanaf 1436) en kanunnik van de St.Jan in Den Bosch, de H.Kruiskerk in Luik, de O.L.V. in Hoei, de St.Petrus in Leuven en van het kapittel van Merseburg, zie: Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 47; AAB II, hs. Kievits, p.24; APB, St.Jan II, Obituarium, p.197, p.246; Poncelet, Inventaire ... Sainte-Croix ą Ličge, I cxxx; Bijsterveld, Laverend, 225, II 641 nr.2399; Kievits vermeldt heer Vranc tevens als deken van de St.Jan te Luik. In zijn testament wordt hij echter alleen genoemd als kanunnik van die kerk en van de St.Lambertus.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beźedigde Broeders

51r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot