Rudolf Aertssen (de Becker)

? - ?

Cp

Rudolf Aertssen (De Becker)

Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Zegelstempel

Zegelstempel van Rudolf Aertssen (de Becker), schepen van 's-Hertogenbosch 1580

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01108)
Zuylen

331. Rodolphi Aertz

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 275

n: vermelding in een voetnoot