afb.

Familie Aertsen

Literatuur en bronnenpublicaties

Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland, 'Het Bossche geslacht Aertssen' in: Taxandria (1936) 207-211

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 13, 28n, 31, 31n, 36, 71n, 85, 91, 103, 104, 105, 119, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 147, 155n, 157, 166, 167, 170, 171, 172, 172n, 174, 175n, 180, 181, 181n, 182, 182n, 183, 184, 184n, 185, 187, 188, 189, 191, 193, 194, 194n, 195, 197, 197n, 199, 200, 202, 204, 205, 206, 209, 211, 215, 215n, 217n, 220, 222, 229, 235, 276, 283

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 136, 227, 228, 229, 230, 235, 238, 239, 256, 264, 266, 271, 282, 285, 288, 361; II. 5, 9, 26, 28, 74, 76, 121, 131, 247, 567; III. 401, 572

n: vermelding in een voetnoot