Andreas Aerts

Lommel 10 november 1714 - Schijndel 13 augustus 1790 (75)

Mommers

Aerts, Andreas

R.K.

317
318
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 317-318
Artikelen
1763

Parochie Maria Magdalena Geffen, 1608, 1750 - 1975, 1985

Circulaires van de apostolische vicarissen Andreas Aerts en Antonius van Alphen, deels met afschriften uit een latere periode, 1763-1831
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
1779

Collectie Rijsenburg

Brief van Andreas Aerts, vicaris van 's-Hertogenbosch, aan J. Spieringhs, pastoor in de Postelstraat, waarbij hij deze toestemming geeft om geld op te nemen ten behoeve van herstelwerkzaamheden aan de kerk, 1779
Het Utrechts Archief (HUA)
Literatuur en bronnenpublicaties

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 317-318

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogebosch II (1872) 157

n: vermelding in een voetnoot