Henrick van Aerle

? - 1516'17

Genealogie
Schuttelaars

Henrick van Aerle

Literatuur
SP 1256 307v, 1272 259rv, 1275 124r.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 448

n: vermelding in een voetnoot