Hendericus Albertus van Adrichem

Pernis 4 februari 1736 - 's-Hertogenbosch 21 oktober 1803 (67)

Genealogie
Mommers

Adrichem, mr Hendericus Albertus van

317
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 317
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

2v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 31

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 36

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 317

Maarten Prak, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud (1999) 167, 184

J.B. Rietstap, 'Adelijke en voorname geslachten te 's-Hertogenbosch en in de Meijerij' in: Heraldieke Bibliotheek 5 ('s-Gravenhage 1876) 310

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XVI

n: vermelding in een voetnoot