afb.

Leonardus Franciscus Wilhelmus (Leo) Adriaenssen

Amsterdam 21 juli 1945 - 20 april 2012 (66)

Artikelen
1989

L.F.W. Adriaenssen

De Bossche klokkengietersfamilie Moer, 1450-1570
Noordbrabants Historisch Jaarboek 6 (1989) 45-78
 
1992

L.F.W. Adriaenssen

Militarisme en seksisme te 's-Hertogenbosch in het begin van de moderne tijd
Noordbrabants Historisch Jaarboek 9 (1992) 133-158
 
1998

L.F.W. Adriaenssen

Een aanslag op de calculerende clerus. De amortisatie van de geestelijke goederen in stad en meierij van 's-Hertogenbosch in 1516
Noordbrabants Historisch Jaarboek 15 (1998) 81-117
 
2009

Leo Adriaenssen

Migratiestromen uit stad en meierij van Den Bosch tijdens de Opstand
Noordbrabants Historisch Jaarboek 26 (2009) 44-70
 
2012

Kitty de Leeuw en Arnoud-Jan Bijsterveld

In memoriam Leo Adriaenssen
Noordbrabants Historisch Jaarboek 29 (2012) 179-181
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Noordbrabants Historisch Jaarboek 16 (1999) 8, 309; 17-18 (2000-2001) 338

n: vermelding in een voetnoot