Zeger Adriaens

± 1526 - 19 mei 1596

Cöp

Mr. Zeger Adriaens1

Noten
1.Schuttelaars, Heren van de Raad, 447.
2.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, nummer 277.
3.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 35.
Wim Cöp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Schuttelaars

Zeger Adriaens

Literatuur
DE RIDDER-SYMOENS, Premier livre des procurateurs de l'ancienne université d'Orléans 1444-1546 I-II (Leiden 1978-1980) nr. 1222; DLO, Deucxième livre des procurateurs de la nation Germanique de l'ancienne université d'Orléans 1546-1567 (Leiden 1988) 95; GAH OA A6 5 juni 1584; GLEBBEEK, De kerkfabriek van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : De instelling, haar inkomsten en uitgaven tot 1629 (Amsterdam 1995) 193; PB 263v; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 151; SP 1413 297v, 1415 401v, 1417 95v; SR 1575; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 159, 161; VAN SCHIJNDEL, 'De Brabantse familie Houtappel' in: Gens Nostra 8 (1953) 193; VAN SCHIJNDEL, 'Oud Drunense geslachten' in: Met gansen trou 17 (1967) 116; VAN SCHIJNDEL, 'Oude Brabantse families 7: Houtappel' in: De Brabantse Leeuw 16 (1967) 35.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Zeger Adriaanssen, schepen van 's-Hertogenbosch 1558

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01093)
Zuylen

305. Zegeri Hadriani

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 35-36

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) III. 21

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 141, 192, 206, 216, 219n, 226, 238, 239, 245, 247, 248, 311, 331n, 372, 382n, 397, 441, 447

Taxandria XVI (1909) 170

n: vermelding in een voetnoot