Zeger Zegerzn Adriaens

15 februari 1574 of 1579 - 1643

Cp

Zeger Zegerzn Adriaens1

Noten
1.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 852; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 277; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen II, 350; sH, N 2663, f 511, 16 augustus 1611.
2.Volgens Van Dijck geboren in 1579 (zie Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 852).
3.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 196.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Zegelstempel

Zegelstempel Zeger Adriaanssen (zoon van Zeger), schepen van 's-Hertogenbosch 1610

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07364)
Zuylen

376. Segeri Segers

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 36

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 278

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 9

Taxandria XVI (1909) 172-173

n: vermelding in een voetnoot