afb.

Familie Admiraal

Leget

Admiraal te 's-Hertogenbosch

door P.L. Leget-Kuijlen en J.N. Leget

1
2
3
4
5
Noten
1.Bij de doop van het eerste kind wordt de moeder vermeld als Jenneke Lauren Belijijaers.
2.ORA 1713 folio 64.
3.ONA 2942 folio 167.
4.Doop niet te 's-Hertogenbosch gevonden.
5.ONA 2816 folio 381v.
6.ORA 1696 folio 3.
7.Stadsresoluties A 78 folio 41v.
8.De opvolger in de functie moest binnen drie dagen na het overlijden c.q. het begraven van de voorganger benoemd worden.
9.Rijksarchief Noord-Braant, Raad van Brabant nr. 788 actie 3131.
10.ORA 1865.
11.Renterekening B 406 folio 2.
12.Buitenlaken: het laken, dat buiten 's-Hertogenbosch vervaardigd is en in de stad verhandeld wordt.
13.Renterekening B 406 folio 3v.
14.Renterekening B 408.
15.ORA 1700 folio 339v.
16.ORA 1700 folio 345v.
17.Renterekening B 409.
18.Renterekening B 410.
19.In saluto hospite: met de noorderzon.
20.Renterekening B 411.
21.Renterekening B 412.
22.Renterekening B 413.
23.Renterekening B 414.
24.Stadsresoluties A 185 foto 121v.
25.De stadsfuncties werden vergeven via coöptatie.
26.Luijdboek Archief Nederlands Hervormde Kerk Nr 71.
27.Doop niet te 's-Hertogenbosch gevonden.
28.Begraven op het Cruijsbroeren Kerkhof. Begrafeniskosten: f. 9=. Begraaflijst september 1750 tot en met augustus 1751.
29.ONA 3094 folio 101.
30.ONA 3094 folio 197.
31.ONA 3094 folio 225.
32.ONA 3094 folio 239.
33.Archief Nederlands Hervormde Kerk nr. 59.
34.Stadsresoluties A 193 folio 213v.
35.Archief Burger Weeshuis "Kistenboek" 910 folio 73v.
36.Hij woonde tussen 1778 en zijn overlijden in het pand Hinthamerstraat C 327, eigendom van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente.
37.Mensen van Vroeger 1 (1972) pag. 58.
38.Archief Nederlands Hervormde Kerk 58 folio 114.
39.Archief Nederlands Hervormde Kerk 58 folio 125.
40.ONA 3091 folio 40.
41.Archief Ambachtsgilden nr. 486.
42.Archief Ambachtsgilden nr. 356.
43.Brieven en Rapporten A 297.
44.Stadsresoluties A 194 folio 218.
45.Stadsresoluties A 197 folio 258.
46.Stadsresoluties A 197 folio 306.
47.Stadsresoluties A 199 folio 218v.
48.Stadsresoluties A 195 folio 372.
49.Stadsresoluties A 198 folio 229v.
50.Stadsresoluties A 197 folio 64.
51.Stadsresoluties A 199 folio 219.
52.Stadsresoluties A 197 folio 233v.
53.Smits, Dr. C.F.X., De grafzerken van de kathedrale St. Janskerk van 's-Hertogenbosch, folio 102 (Provinciaal Genootschap voor Kunsten & Wetenschappen, 's-Hertogenbosch 1912).
54.Op 31 januari 1781 verklaart de substituutkoster Admiraal, dat de drie toegangen tot de Grote Kerk, van de zijde van het Begijnhof (tegenwoordig: "de Parade"), ten gevolge van het hoge water, ontoegankelijk waren (Stadsresoluties A 199 folio 62).
55.ONA 3315 folio 258.
56.Archief Burger Weeshuis nr. 910 folio 332.
57.ONA 3505.
58.ONA 3505.
59.ONA 3761.
60.Archief Nederlands Hervormde Kerk nr. 59.
61.Archief Burger Weeshuis nr. 910 folio 332.
62.Begraaflijsten: januari 1790 - december 1790.
63.Stadsresoluties A 198 folio 252.
64.Blokboeken C.
65.Archief Burger Weeshuis nr. 910 folio 73v.
66.Archief Nederlands Hervormde Kerk nr. 60.
67.Archief Nederlands Hervormde Kerk nr. 57 folio 18v.
68.Archief Nederlands Hervormde Kerk nr. 58 folio 4.
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 10 (1995) 1-6
Literatuur en bronnenpublicaties

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) II. 584-588

n: vermelding in een voetnoot