Willem Cornelis Ackersdijck

's-Hertogenbosch 16 juli 1697 - 's-Hertogenbosch 2 augustus 1757 (60)

Brouwer, Meijer en Schellekens

1. Willem Cornelis Ackersdijck

3
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 3
Genealogie
Noordbrabantse studenten

80. ACKERSDIJCK, Wilhelmus Cornelis

147
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 147
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 147

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 3

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 316

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 833

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 135

n: vermelding in een voetnoot