Martinus Ackersdijck

Rotterdam 1610 - 's-Hertogenbosch 24 november 1674

Biografie

Martinus Ackersdijck

Literatuur
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 239; H. van Bavel o. praem. e.a., Kroniek van het St. Geertruiklooster te 's-Hertogenbosch (van 1140-1699) (Heeswijk 2001); Ton Vogel, Schuilkerken en hun bedienaren in ´s-Hertogenbosch 1629-1811 (2010).
Ton Vogel, maart 2013
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

V.A.M. Beermann, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672 (1946) 124, 125

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) II. 140; III. 238-239

Varia Historica Brabantica III (1969) 216

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 125

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 363

n: vermelding in een voetnoot