afb. P.W. v.d. Weijer

Jan Ackersdijck

's-Hertogenbosch 22 oktober 1790 - Utrecht 13 juli 1861 (70)

Jan Ackersdijck was een Nederlands jurist en econoom en hoogleraar staathuishoudkunde aan de Universiteit van Utrecht. Hij was een van de eerste geleerden op het gebied van staathuishoudkunde en statistiek in Nederland.
Ackersdijck stamt uit een oude regentenfamilie. Zijn vader Willem Cornelis Ackersdijck was advocaat en Secretaris van 's Hertogenbosch, die zich later op zijn letterkundige studie richtte. Na de Franse en Latijnse school in 's-Hertogenbosch, studeerde hij vanaf 1807 aan de Universiteit van Utrecht, waar hij in 1810 promoveerde in de rechten.
Aanvankelijk wijdde hij zich te Utrecht aan de rechtsgeleerde praktijk; later vervulde hij rechterlijke betrekkingen en daarna begon hij zijn academische carrière in Luik in 1828. In 1840 werd hij hoogleraar in de staathuishoudkunde aan de juridische faculteit van de Universiteit van Utrecht, en bleef hier in dienst tot 1860.
Hij werd in 1836 lid van het toenmalige Kon. Ned. Instituut van Wetenschappen en als zodanig herdacht in het Jaarboek van de Kon. Akademie van 1861 als 'de eerste invloedrijke leeraar hier te lande eener echt-liberale Staathuishoudkunde'.
In 1835 schreef hij over de graanwetten en bij de rectoraatsoverdracht in 1841 sprak hij over Adam Smith, welke rede vertaald werd opgenomen in Sloets Tijdschrift (P. j) van 1843. Hij werd in 1858 voorzitter van een Staatscommissie tot hervorming van de Nederlandse statistiek. Hij was vele jaren ziek en heeft daardoor minder gepubliceerd dan hij waarschijnlijk zelf had gehoopt.

Publicaties
1826Bibliothèque du jurisconsulte et du publiciste. Met J.M.F. Birnbaum, J.F. de Coster, P.J. Destriveaux, J.G.J. Ernst, A.N.J. Ernst, A.C. Holtius, L.A. Warnkoenig en R. Winssinger. Professoren van de Universiteit van Luik en leuven. Luik : Lemarié.
1835Bedenkingen over de korenwetten. Utrecht : N. van der Monde
1839Iets over het ontwerp eener zoogenaamde giro- of handelsbank, bij gelegenheid der recensiën van het werk van den heer W.C. Mees: Proeve eener geschiedenis van het bankwezen in Nederland, gedurende den tijd der Republiek. Rotterdam : Messchert.
1840Verhaal eener reize in Rusland gedaan in het jaar 1835. Groningen : Van Boekeren
1843Nederlands financiën : nationale schuld. 2 delen. Amsterdam : Johannes Müller
1845Nederlands muntwezen : inwisseling der oude munten voor papier. Utrecht : Van der Post.
1861Mouvement des idées économiques : progrès des réformes : état de la question coloniale et de l'esclavage en Hollande : communucations faites dans la réunion de la Société d'Economie Politique à Paris le 5 novembre 1860 Utrecht : T. De Bruyn
nl.wikipedia.org
Encyclopedie van Noord-Brabant

Jan A. Ackersdijk

bron: Nw. Bibl.Wb.

17
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 17
Genealogie
Biografieën
1843

N.N.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1843
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
1852

A.J. van der Aa

Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 1
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
1888

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks

Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
1911

P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
Literatuur en bronnenpublicaties

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 98, 101, 117, 118

n: vermelding in een voetnoot