Henricus Ackersdijck

's-Hertogenbosch 20 oktober 1658 - 's-Hertogenbosch 28 februari 1702 (43)

Genealogie
Noordbrabantse studenten

75. ACKERSDIJCK, Henricus

146
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 146
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 1
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 146

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 1

n: vermelding in een voetnoot