Hendrick Jacob Ackersdijck

's-Hertogenbosch 15 januari 1773 - 's-Hertogenbosch 7 januari 1827 (53)

Functies

Hendrick Jacob Ackersdijck

Functies / onderscheiding(en)

  • Vrederegter Arrondissement 's-Hertogenbosch, 1815
  • Lid sociëteit De Zwarte Arend, 1809
Genealogie
Mommers

Ackersdijck, mr Hendrick Jacob

Ned. Herv.

315
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 315
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 46

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 167n

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 315

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XXXIV

n: vermelding in een voetnoot