afb.

Familie Ackersdijck

Artikelen
2007

Paul Huys Janssen

Ackersdijck : Portretten van een Bossche familie
Bossche Bladen 2 (2007) 62-65
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 146-147

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 429

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) III. 238-239; IV. 327

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 110, 176; II. 33, 134, 153, 197, 277, 287, 338, 348, 456, 457, 458, 460, 516, 564, 572; III. 117, 310, 441, 442, 563

Varia Historica Brabantica III (1969) 152, 216, 259

n: vermelding in een voetnoot