Ygram van Achelen

onbekend - 20 september 1550

Biografie

Ygram (Igram) van Achelen

Noten
1.J. van Oudheusden e.a., De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 203
Literatuur
Anton Schuttelaars, Heren van de Raad Bijlage 3 (Nijmegen 1998) 447; BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Nog eens de Bossche familie Pelgrom' in: Taxandria 13 (1906) 107; J. van Oudheusden e.a., De Grafzerken van de Sint Jan I (2010) 203; L.F.W. Adriaenssen, De erfgenamen van heer Ghijsel Back in De Brabantse Leeuw 38 (1989) 115; Verreyt en Juten, 'Noordbrabantsche schepenzegels' in Taxandria II (1895) 32; W.J.F. Juten, 'Van Achelen' in Taxandria XX (1913) 193-206.
Harry Satter, juni 2014
Genealogie
Schuttelaars

Ygram van Achelen

Literatuur
ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back' in: De Brabantse Leeuw 38 (1989) 115; BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Nog eens de Bossche familie Pelgrom' in: Taxandria 13 (1906) 107; JUTEN, 'Van Achelen' in: Taxandria 20 (1913) 198; SR 1533; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 120; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 443.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 268

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 203

H.J.M. van Rooij, Het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch (1963) I. 3415

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 273, 275, 447

A.A. Vorsterman van Oyen, 'Geslacht van Achelen' in: De Nederlandsche Leeuw 2 (1884) 11

n: vermelding in een voetnoot