afb.

Ygram van Achelen

's-Hertogenbosch 1534 - Mechelen 18 oktober 1604

Biografie

Ygram (Igram) van Achelen

Noten
1.Volgens W.J.F. Juten, 'Van Achelen' in Taxandria XX (1913) 205: overleden 28 september 1604
2.Coppens, Nieuwe beschrijving van het bisdom 's-Hertogenbosch, II (1841) 317
3.A.A. Vorsterman van Oyen, 'Geslacht van Achelen' in De Nederlandsche Leeuw 2 (1884) 11-12
4.Volgens J. Britz, Biografie Nationale Belge Deel I, kolom 12-13, Brussel, 1866: 'Achelen' (Igram van), was deze Igram de zoon van Igram de meester van het gasthuis, overleden in 1550.
Literatuur
Ferwerda/Kok, Nederlandsch geslacht- stam en wapenboek I (Amsterdam 1785) 19-22; J.A. de Chalmot, Biographisch woordenboek der Nederlanden I (Amsterdam 1798) 40; v.d. Aa e.a., Biografisch woordenboek der Nederlanden I () 37.
Harry Satter, juni 2014
Encyclopedie van Noord-Brabant

Igram van Achelen

bron: N.Ned. B.Wb.

15
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 15
Genealogie
Noordbrabantse studenten

58. ACHELEN, Igramus (Ingramus) van

144
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 144
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 124, 144

J. den Tex, 'Nederlandse studenten in de rechten te Padua, 1545-1700' in: Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome (1959) 58, 58A

A.A. Vorsterman van Oyen, 'Geslacht van Achelen' in: De Nederlandsche Leeuw 2 (1884) 12

n: vermelding in een voetnoot