Wouter van Achelen

± 1509 - tussen 1579-1586

Biografie

Mr. Wouter van Achelen

Noten
1.Verreyt en Juten, 'Noordbrabantsche schepenzegels' in Taxandria 2 (1895) 32, 148
Literatuur
W.J.F. Juten, "Van Achelen" in: Taxandria XX (1913) 193-206.
Harry Satter, juni 2014
Genealogie
Schuttelaars

Wouter van Achelen

Literatuur
Erler, Martikel Leipzig I 590; JUTEN, 'Van Achelen' in: Taxandria 20 (1913) 198-199; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 206; VAN AGGELEN, Animum Rege II (Nuland 1990) 101-102; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 267; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 5, 120; VORSTERMAN VAN OYEN, 'Geslacht van Achelen' in: De Nederlandsche Leeuw 2 (1884) 11.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Noordbrabantsche schepenzegels III

CH.C.V. Verreyt, W.J.F. Juten

148
150
Taxandria 2 (1895) 148-150
Zegelstempel

Zegelstempel van Wouter van Achel, schepen van 's-Hertogenbosch 1542

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01082)
Zuylen

287. Wolteri de Achel

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 202

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 272, 273, 274

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) III. 22; IV. 69

H.J.M. van Rooij, Het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch (1963) I. 3673, 3676

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 142n, 216, 256, 447

n: vermelding in een voetnoot