Willem van Achelen

onbekend - 11 april 1527

Biografie

Willem van Achelen

Noten
1.W.J.F. Juten, 'Van Achelen' in Taxandria XX (1913) 32: overlijden 11 april 1525; A. Schuttelaars, Heren van de Raad, Bijlage 3 (1998) 447: overlijden 11 april 1527; A.A. Vorsterman van Oyen, 'Geslacht van Achelen' in De Nederlandsche Leeuw 2 (1884) 11-12: overlijden 11 april 1525; J. van Oudheusden e.a., De Grafzerken van de Sint Jan I (2010) 203 (nummer 579): overlijden 11 april 1523
2.Verreyt en Juten, 'Noordbrabantsche schepenzegels' in Taxandria II (1895) 32
Harry Satter, juni 2014
Genealogie
Schuttelaars

Willem van Achelen

Literatuur
AILB rekening 1509-1510; DE ROEVER, 'Een tak van het Brabantsche geslacht de Roovere' in: Noordbrabantsche Almanak (1893) 787; JUTEN, 'Van Achelen' in: Taxandria 20 (1913) 197; SR 1497 1519; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 120, 203; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 443; VORSTERMAN VAN OYEN, 'Geslacht van Achelen' in: De Nederlandsche Leeuw 2 (1884) 11.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren BeÍedigde Broeders

81r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Willem van Achel, schepen van 's-Hertogenbosch 1497

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01037)
Zuylen

205. Willelmi de Achel

8
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 8
Artikelen
2012

Lucas van Dijck

Wilhelmus van Achelen
Van vroomheid naar vriendschap (2012) 32
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 414, 430

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 32

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 77, 85

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 268, 270, 273

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) III. 572

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 372, 447

Taxandria (1895) 32; (1902) 32; (1913) 197

A.A. Vorsterman van Oyen, 'Geslacht van Achelen' in: De Nederlandsche Leeuw 2 (1884) 11

n: vermelding in een voetnoot