Willem van Achelen

1532'33 - 25 januari 1616

Genealogie
Schuttelaars

Willem van Achelen

Literatuur
ARAB Raad van Brabant 649 30r; CUNEN, Geschiedenis van Oss (Oss 1932) 115; JUTEN, 'Van Achelen' in: Taxandria 20 (1913) 205; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) IV 347; SP 1385 462r-463r, 1391 349v, 1404 132r; SR 1580; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 120; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 68.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Willem van Achelen, schepen van 's-Hertogenbosch 1560

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01094)
Zuylen

308. Wilhelmi de Achelen

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 414, 430

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 33

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 221, 271, 391n, 447

Taxandria (1895) 32; (1913) 205

A.A. Vorsterman van Oyen, 'Geslacht van Achelen' in: De Nederlandsche Leeuw 2 (1884) 12

n: vermelding in een voetnoot