Henrick van Achelen

± 1498 - Mechelen 1574'75

Genealogie
Schuttelaars

Henrick van Achelen

Literatuur
Gouron ed., La matricule ... Montpellier, nr. 648; JUTEN, 'Van Achelen' in: Taxandria 20 (1913) 198; Kerckhoffs-De Hey, De Grote Raad en zijn functionarissen, 10; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) III 503; PB 125v, 241v; SP 1285 277rv (i.v.m. emancipatie); SP 1358 60v (hij machtigt zijn broer Wouter middels een schepenbrief van Mechelen); SR 1527 1552 1574; VAN AGGELEN, Animum Rege II (Nuland 1990) 64, 73, 79, 83, 103 [de wijzigingen in de stamboom in dit tweede deel m.b.t. Henrick van Achelen zijn onjuist]; VAN AGGELEN, Animum Rege. Een kroniek van de familie van Aggelen (Den Haag 1983) 80; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 120.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Hendrik van Achel, schepen van 's-Hertogenbosch 1527

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01067)
Zuylen

259. Henrici de Achelen

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 271

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 132n, 356, 447

n: vermelding in een voetnoot