Adriaen van Achelen

1509 - 16 februari 1554

Genealogie
Schuttelaars

Adriaen van Achelen (1509 - 1554)

Literatuur
ARAB AA 1426; GAH OA A594; JUTEN, 'Van Achelen' in: Taxandria 20 (1913) 196; NS 1545, 1553; SP 1923 174v; SR 1535-1553; Universiteit Leuven, Cartularium 's-Hertogenbosch, 232r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 325; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 248.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 211

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 205, 262, 446

n: vermelding in een voetnoot