afb.

Familie Van Achelen

Literatuur en bronnenpublicaties

W.J.F. Juten, 'Van Achelen' in: Taxandria (1913) 193-206

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 266, 267, 286, 372; II. 5, 9, 10, 114, 115, 119, 120, 121, 130, 131, 137, 178, 198, 199, 201, 203, 204, 210, 275, 282, 283, 318, 325, 350, 357, 371, 417, 432, 543; III. 68, 248, 303, 389, 404, 443, 444, 494, 495, 537, 552, 572

A.A. Vorsterman van Oyen, 'Geslacht van Achelen' in: De Nederlandsche Leeuw 2 (1884) 11-12

n: vermelding in een voetnoot