afb.

Guiliam Absolons

26 oktober 1589 - 21 augustus 1665 (75)

Cp

Guiliam Absolons

Noten
1.DBL 33 (1984) 171.
2.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 32.
3.Taxandria 14 (1907) 37.
4.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 30.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

32. ABSOLOONS (Absoloens, Absolonis, Abslons), Wilhelmus

142
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 142
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

104
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Willem Absloons

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Willem Absolons, schepen van 's-Hertogenbosch 1619

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01141)
Zuylen

384. Guilielmi d. Absloons

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 142

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 30-31

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 278, 279

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 299, 407; II. 473

Ch. C.V. Verreyt en W.J.F. Juten, 'Noordbrabantsche schepenzegels' in: Taxandria II (1895) 32

n: vermelding in een voetnoot