afb.

George Karel Gerardus van Aaken

's-Gravenhage 26 november 1851 - Amsterdam 24 januari 1920 (68)

Functies

George Karel Gerardus van Aaken

Functies / onderscheiding(en)

  • Orkest-directeur Rotterdamsche Schouwburg en de Duitse opera
  • Kapelmeester 5e Regiment Infanterie in garnizoen te 's-Hertogenbosch, 1882
  • Vioolleraar
Genealogie
Krantenknipsel
Bron onbekend () 32
Literatuur en bronnenpublicaties

Keller en Kruseman, Geïllustreerd Muzieklexicon (1949) 8

J.H. Letzer, Muzikaal Nederland 1850-1910 (1913) 1

n: vermelding in een voetnoot