Gerit Pelgrom

1503 - 1577

Genealogie
Schuttelaars

Gerit Pelgrom

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Nog eens de Bossche familie Pelgrom' in: Taxandria 13 (1906) 105; MELSSEN, 'Een Bossche familie zwermt uit... De familie Pelgrom (van Driel)' in: De Brabantse Leeuw 26 (1977) 111-112; PB 183v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 401; VAN SCHIJNDEL, 'Oude Brabantse families 5: Pelgrom van Driel' in: De Brabantse Leeuw 8 (1959) 106.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Artikelen
1977

J. Th. M. Melssen

Een Bossche familie zwermt uit ... : De familie Pelgrom (van Driel)
De Brabantse Leeuw 7-8 (1977) 105-139
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 475

n: vermelding in een voetnoot