Arnt Heym

1493'95 - 1562

Genealogie
Schuttelaars

Arnt Heym

Literatuur
VAN DE BROEK, 'Het geslacht van Ranst en Boxtel' in: Brabants Heem 4 (1952) 119-120; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 267, 268; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 36.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Arnoud Heijm, schepen van 's-Hertogenbosch 1526

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01066)
Zuylen

257. Arnoldi Heijm

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Artikelen
1931

Rijkscommissie voor de Monumentenzorg

Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst
's Gravenhage X (1931) 355-356
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 165, 452

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 385n

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 37, 238, 239, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 268, 270, 272, 276, 277

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 275

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 122n, 270n, 441, 465

Elly van Soelen-de Kam, 'Kasteel Maurick, zijn leenmannen, eigenaren en bewoners' in: In de ban van Vught (2007) 11, 12

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 356

n: vermelding in een voetnoot