Jan van Breugel

1497'98 - 1541'42

Genealogie
Schuttelaars

Jan van Breugel

Literatuur
ARAB RK 12997, Kerstmis 1533 - Sint Jan 1534; PB 186r, 189r, 212r, 283v, 342bis-v; SP 1269 308r, 1320 43r, 1321 294r, 1338 78r; SR 1541, 1545; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 131, 383.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan van Breugel, schepen van 's-Hertogenbosch 1520

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01059)
Zuylen

245. Johis. de Broegel

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 25, 26, 27, 108, 239, 270, 271, 277, 278, 279

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 225, 225n, 270n, 453

CH.C.V. Verreyt en W.J.F. Juten, 'Noordbrabantsche zegels II' in: Taxandria 105

n: vermelding in een voetnoot