Jan van Brecht

1487'89 - 25 november 1558

Cöp

5.5.1 Schout

157
Noten
750.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II, 94-97; Kort, ‘De lenen van de hertog’, 274.
751.Verreyt en Juten, ‘Noordbrabantsche zegels II’, jrg. 6, 102-104; OSA 966, f52v.
752.Verreyt en Juten, ‘Noordbrabantsche zegels II’, jrg. 6, 100-101.
753.Ebeling, ‘De schout van Den Bosch’, 121-128.
754.OSA 210, 29 augustus 1580.
755.Verreyt en Juten, ‘Noordbrabantsche zegels III’, jrg. 12, 244-248.
756.Schuttelaars, Heren van de Raad, 102-103.
757.BHIC, toegang 9, R 407.
758.www.duiten.nl/batenburg.html, De hagemunt van Batenburg (geraadpleegd 25 januari 2014).
Proefschrift Wim Cöp, Het spel van de macht (2014) 157-158
Encyclopedie van Noord-Brabant

Jan van Brecht

223
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 223
Genealogie
Schuttelaars

Jan van Brecht

Literatuur
PB 246r; RANB Collectie Becx, inv.nr. 34; SASSEN / JUTEN, 'Het huis Groenendaal onder Hilvarenbeek' in: Taxandria 17 (1910) 188; SR 1523; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 94; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Van Oss' in: Taxandria 30 (1923) 306.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

91r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan van Brecht, schepen van 's-Hertogenbosch 1523

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01063)
Zuylen

252. Johis de Brecht

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 19

J.G. Brinkhof, Het Huis Van Brecht (2018) 104

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 141-143

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 78

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 93, 102, 108n, 216, 224n, 226, 242, 246n, 252, 270n, 271, 285, 285n, 300, 453

n: vermelding in een voetnoot