Arnt van Brecht

ca 1527 - 9 juli 1580

Cp

Arnt van Brecht

Noten
1.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen II, 93 e.v.; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 144.
2.N 2660, f 406, 10 juni 1589.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Schuttelaars

Arnt van Brecht

Literatuur
VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 95.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Arnoud van Brecht, schepen van 's-Hertogenbosch 1579

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01106)
Zuylen

328. Arnoldi de Brecht

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

J.G. Brinkhof, Het Huis Van Brecht (2018) 104

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 144

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 275

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 249n

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 121, 121n, 122, 123n, 141, 221, 441, 452-453

n: vermelding in een voetnoot