Anton van Achelen

onbekend - 24 juli 1534

Genealogie
Schuttelaars

Anton van Achelen

Literatuur
AILB rekening 1518-1519; BOTS / MATTHEY / MEYER, Noordbrabantsche studenten 1550-1750, XLIV (Tilburg 1979) nr. 58; JUTEN, 'Van Achelen' in: Taxandria 20 (1913) 199, 204; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 5, 120; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 572; VORSTERMAN VAN OYEN, 'Geslacht van Achelen' in: De Nederlandsche Leeuw 2 (1884) 12.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Anton van Achel, schepen van 's-Hertogenbosch 1524

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01064)
Zuylen

253. Antony de Achel

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 270

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 203

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 441, 447

A.A. Vorsterman van Oyen, 'Geslacht van Achelen' in: De Nederlandsche Leeuw 2 (1884) 12

n: vermelding in een voetnoot