afb.

Sint Lucaskerk : Zuiderparkweg 301

achitecten: Nico van der Laan - Hansen - Van Hal
bouwjaar: 1962/1972
inzegening: 14 april 1973 door bisschop Bluyssen

Deze kerk bestaat uit een enkel volume met daarbij een losse klokkentoren, zoals dat ook te zien is in de San Salvatorkerk in Orthen. De ramen van het hoofdgebouw lopen door tot de grond en worden aan de bovenkant afgedekt met een doorlopende band. Deze band bestaat uit blokken die op de muren tussen de ramen liggen. De combinatie van deze staande muren en liggende blokken doen denken aan het voorbeeld van Stonehenge zoals Dom Hans van der Laan dat gebruikt in zijn boek 'De architectonische ruimte'.
Bosch Architectuur Initiatief (BAI)
Gemeentelijk monument

Zuiderparkweg 301-303 / Cesar Francklaan 2

2
3
4
5
6
7
8
9
11
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Van der Vaart

Zuiderparkweg 301

141
J.M.M. (Jan) van der Vaart, Inventarisatie Zuid (2008) 141-142
Artikelen
1998

Henri van Rooij

"We zien hier veel grijze duiven in de kerk". Lucasparochie in 's-Hertogenbosch: een bijzondere parochie met een aparte kerk.
Bisdomblad 27 (1998) 7
 
2002

Jacqueline Landsmeer

"Ik vraag me wel eens af wat mij zo naar die Kerk trekt"
Bisdomblad 5 (2002) 20-21
 
2003

Greet Kürten

Geschiedenis van het kerkgebouw : Tweede kerk
in: Geloven in de kerk : De Bossche School, drie kerken en hun gebruikers
Doctoraalscriptie ('s-Hertogenbosch 2003) 38-59
 
Boeken
2003

Greet Kürten

Geloven in de kerk : de Bossche School, drie kerken en hun gebruikers
Doctoraalscriptie | 's-Hertogenbosch 2003
 
Adresboeken
Zuiderparkweg 301
Zuiderparkweg 301 (1952)
1965Pastorie St. Lukas
Literatuur en bronnenpublicaties

Joost van Hest, 'De Sint-Antonius Abtkerk in Malden. Waar traditioneel en modern samenkomen' in: Venster. Kwartaalblad van de Stichting Oude Gelderse Kerken, jrg. 3 (februari 2005), p. 10-15

J. de Jong e.a., 'R.K. St.-Lukaskerk te ’s-Hertogenbosch' in: Bouwkundig Weekblad, 1964 (nr. 16), p. 192-196

J. de Jong e.a., 'R.K. St.-Lukaskerk te ’s-Hertogenbosch' in: Bouw, 1965 (nr. 36), p. 1304-1308

Olv Klijn (FABRIC) e.a., 10 x Den Bosch. Tien perspectieven op een middelgrote stad, Rotterdam 2008

A.M. Raukema & R. Meulesteen (red.), Brabant bouwt in baksteen. Na-oorlogse architectuur in Noord-Brabant 1945-1970, Den Bosch 1993 (tentoonstellingscatalogus 1993-1994)

J.M.M. (Jan) van der Vaart, Inventarisatie Zuid (2008) 141-142

E. Verhees & A. Vos, Historische atlas van ’s-Hertogenbosch. De ruimtelijke ontwikkeling van een vestingstad, Amsterdam 2005

n: vermelding in een voetnoot