afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 augustus 2007

Wolvenhoek 7 : Belastingkantoor

architect: P.H. van Kessel
bouwjaar: 1932

Architectuur

Rijkswaterstaat

Architectuurgids 's-Hertogenbosch (39)
Rijksmonument

Bij Wolvenhoek 1

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Wolvenhoek 7
Wolvenhoek G 227a (????)
Wolvenhoek 7 (1909)
1910M.E. Hilkens (hoofd openbare meisjesschool) - School voor betalende meisjes
1928dr. J.H.F. Deckers
1943Administratie der Belastingen
1948Rijkskantorengebouw (Belastingen, Registratie en Kadaster)