afb. A.F.A.M. Wetzer, 13 augustus 2007

Willemsplein 4 : Essent

architect: Pi de Bruijn

In januari 2007 is het nieuwe kantoor van Essent in 's-Hertogenbosch in gebruik genomen. Om het bekende 'torentjesgebouw' aan het Willemsplein als markant punt in de stad te behouden, is ervoor gekozen oud en nieuw tot één geheel samen te voegen. In het ontwerp van architect Pi de Bruijn heeft het oude gebouw een volwaardige plek gekregen. Het wordt als her ware omarmd door de nieuwbouw.
Essent (juli 2007)
Architectuur
Essent, juli 2007
Rijksmonument

PNEM-bedrijfsgebouw

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
2007

Eleonoor Jap Sam

Essent in 's-Hertogenbosch
de Architect (mei 2007)
2008

John Scheepers

Kathedrale grootte
Stadsblad woensdag 12 november 2008 (foto)
 
2009

Ron Lodewijks

Provincie stelt Essent-besluit uit
Brabants Dagblad zaterdag 9 mei 2009
 
2009

Ron Lodewijks

Essent toch naar RWE
Brabants Dagblad zaterdag 16 mei 2009
 
2011

Kees Bechtold

Hoofdzetel Essent nu officieel in Den Bosch
Brabants Dagblad vrijdag 14 januari 2011
 
Interieur

31 oktober 2008

31 oktober 2008

31 oktober 2008

31 oktober 2008
Raadsbesluiten
2004

Ontwikkeling Essent

Het college stelt de voorzitter van de commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Beheer voor om de commissiebrief over Ontwikkeling Essent ter informatie aan te bieden aan de commissie. Door Essent Netwerken BV is een (nieuw)bouwplan ontwikkeld voor haar eigen locatie. Het plan bestaat uit gedeeltelijke sloop van het bestaande kantoor zodat er ook nieuwbouw kan worden gerealiseerd. Met deze nieuwbouw kan Essent haar kantoor uitbreiden tot één van de drie hoofdvestigingen in Nederland. Het college heeft de afspraken over de uitgangspunten en de wijze van samenwerking met Essent vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Om het nieuwbouwplan mogelijk te maken, wordt een Zelfstandige Projectprocedure (ZPP) gevoerd.
B&W Besluitenlijst 17 februari 2004
 
2004

Bedrijfsgebouw Essent

Het college stelt de gemeenteraad voor om de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap negatief te adviseren over het aanwijzen van het bedrijfsgebouw van Essent als rijksmonument. De Stichting 's-Hertogenbosche Monumentenzorg heeft een verzoek tot aanwijzing ingediend. In verband met de verbouw- en nieuwbouwplannen van Essent is de gemeentelijke monumentencommissie al om advies gevraagd. Deze commissie concludeert dat de monumentale waarden van het gehele complex niet voldoende zijn om het gebouw aan te wijzen als gemeentemonument en dus ook niet als rijksmonument.
B&W Besluitenlijst 8 juni 2004
 
Adresboeken
Willemsplein 4
Willemsplein N 149a (????)
1908L.L.M. Schoonbergen (beeldhouwer)
Willemsplein 4 (1909)
1910H.L. Korthals (reiziger)
1928M.W. Gevers
1943J.F. van der Mark (kantoorbediende) - J.F. van der Mark (typograaf)
Afbeeldingen
  • 24 maart 2008
  • 1 mei 2008
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 53, 262

n: vermelding in een voetnoot