afb. IJ.Th. Heins

Griffiegebouwen

Waterstraat 16

Dit vroegere onderkomen van de provinciale griffie dateert uit het begin van de 20e eeuw. Het is een voorbeeld van rijke architectuur in neo-gotische stijl. De Statenzaal is nog een overblijfsel van een kloosterkerk uit 1615. Het klooster en oostelijk deel van de kerk moesten in 1768 plaats maken voor de nieuwe ambtswoning van de militair gouverneur.
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 42
Achter de voorgevel

Waterstaat in Waterstraat

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 7 september 1995
Beeldhouwkunst

Bouwornamenten

M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 23
Bossche monumenten

Van Griffie tot Provinciaal Depot

door Ed Hupkens

12
Stadsblad woensdag 7 maart 2018 | 12
Rijksmonument

Waterstraat 16

Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Artikelen
1966

Redactie

Drie eeuwen oud gebouw werd in 1904 vernieuwd; alleen de nu ingestorte gevel bleef toen onaangetast. Statenzaal van oorsprong kapel
Brabants Dagblad woensdag 12 januari 1966 (foto)
 
1974

Redactie

Eindelijk betere vergaderzaal. Oude Statenzaal straks voor gemeenteraad van Den Bosch
Brabants Dagblad dinsdag 10 december 1974 (foto)
 
1975

Redactie

Bossche raad statiger
Brabants Dagblad vrijdag 25 april 1975 (foto)
 
1995

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Waterstaat in Waterstraat
Brabants Dagblad donderdag 7 september 1995 (foto)
 
1996

J. Kamphuis, E. Vink, A.J. Vlaardingerbroek, L.B. Wevers

De Gouvernementele Griffie te 's-Hertogenbosch. Bouwhistorische aantekening
Rijksgebouwendienst / Bureau Rijksbouwmeester / Adviesgroep Monumentenzorg in Rijksbezit ('s-Gravenhage 1996)
 
1998

Redactie

Korte bouwgeschiedenis van het complex Waterstraat 16-18
s.n. (s.l. 1998)
 
2011

Oud kantoor provincie weer in bedrijf

De allure straalt weer af van het oude provinciekantoor aan de Waterstraat. Erfgoed Brabant en personeel van Noordbrabants Museum zitten er al. Het SM's volgt.
Wim Hagemans | Brabants Dagblad donderdag 14 juli 2011
 
Open Monumentendag
2015

De Griffie : Provinciaal Depot voor Bodemvondsten

Het Provinciaal Griffiegebouw is in 1897 gebouwd als vervanging van een voorganger uit 1820. Het ontwerp lag in handen van rijksbouwkundige J. van Lokhorst die ook verantwoordelijk was voor het ontwerp van het naastgelegen voormalige Rijksarchief.
Ook hier is de monumentale inwendige vormgeving van bijvoorbeeld Statenzaal en hal gebaseerd op de voor overheidsgebouwen gangbare neorenaissance architectuur. De pui constructie van de ingang is echter neogotisch, een architectuur die destijds eerder gekozen werd voor rooms-katholieke religieuze gebouwen. In dit gebouw is hetzelfde depotsysteem met ijzeren draagconstructie van de stellingen toegepast als bij het voormalige Rijksarchief.
Magazine Open Monumentendag (2015) 15
 
Adresboeken
16
Waterstraat A 412 (????)
Vervallen (1909)
1928Gouvernementsgebouw Pr. Griffie
1910Provinciaal gouvernement
1943Onderlinge Gemeentelijke Boschbrandverzekering
1948Bureaux Prov. Waterstaat
1948Gouvernementsgebouw (Griffie en Archief)
Afbeeldingen
  • 4 augustus 2007
  • 4 augustus 2007
  • 2021